arrow-horiz arrow-vert Menu Close commande-cadeau-gratuite entretien-1 entretien-15 entretien-16 entretien-17 entretien-18 entretien-19 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-2 entretien-21 entretien-21 entretien-22 entretien-22 entretien-23 entretien-23 entretien-24 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-26 entretien-27 entretien-27 entretien-27 entretien-28 entretien-29 entretien-3 entretien-3 entretien-3 entretien-30 entretien-31 entretien-32 entretien-32 entretien-34 entretien-34 entretien-4 entretien-4 entretien-4 entretien-5 entretien-5 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-6 entretien-7 entretien-7 entretien-8 facebook-grey instagram-bleu livraison-gratuite Sans titre - 3 mon-compte mon-panier paiement-securise partager Sans titre - 3 password pin-store-outlet pin Pinterest recherche-boutique satisfait-rembourser Sans titre - 4 service-client Star active Close tout-ajouter triman Twitter verified vider-ma-liste wishlist-actif wishlist Youtube C37CCE8F-81E4-4DAF-885C-061032BAAED2 3EF63C5A-5754-4BCB-AC13-752F0E538804 2FB062EC-BBF2-4434-9C7A-C93A354E255D picto-fractionnable 943D1F80-2A8D-44DD-8864-3ECDB6F774B3 2098A817-B5F4-4EC6-A765-19843D217332 B596A762-028F-4C1F-8BD9-B0294292C17D
500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz!

KVKK Kapsamında İnternet Sitesi Üyeliği Aydınlatma Metni

1 - Veri Sorumlusunun Kimliği

Dorimu Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. ("Dorimu" veya "Şirket") olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2 - Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulabilmesini teminen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenebilmektedir.

Dorimu olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, üyelik ve alışverişleriniz nedeniyle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler;

 • Dorimu’nun www.jacadi.com.tr alan adlı internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üyeliğinizin oluşturulması,
 • İnternet Sitesi’nden ve mağazalarımızdan yapacağınız alışverişlerde doğru ve yerinde hizmetin sunulabilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans, muhasebe, hukuk işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuat gereği bilgi sağlanması,
 • Dorimu’nun tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza bülten iletilmesi, kampanya düzenlenmesi ve bildirimlerin yapılması, ödüllerin gönderilmesi (açık rızanızın bulunması halinde)

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3 - Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; yurtiçinde yahut açık rızanız bulunması kaydıyla yurtdışında mukim, şirketin faaliyet konusu kapsamında hizmetlerinden faydalandığımız firmalara, iş ortaklarına, alt yüklenicilerine ve Dorimu’nun bağlı bulunduğu yahut Dorimu’ya bağlı olan firmalara aktarılabilmektedir.

4 - Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, İnternet Sitesi veya mağazalardan tarafımıza veri aktarılması yoluyla toplanmaktadır.

5 - Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • [Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plz Sit. No: 37/186 Kağıthane/İstanbul] adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.